НАЛИЧНОСТИ

N по ред Имот Етаж Застроена площ м2 Открити тераси м2 Външен склад м2 Общи части м2 Обща площ м2 Описание Цена 
1 Гараж 1 -3 19,42     3,31 22,73   8800
2 Гараж 2 -3 18,02     3,09 21,11   8200
3 Гараж 3 -3 18,02     3,09 21,11   ПРОДАДЕН
4 Гараж 4 -3 17,99     3,07 21,06   ПРОДАДЕН
5 Гараж 5 -3 17,14     2,93 20,07   8100
6 Гараж 6 -3 18,25     3,12 21,37   8300
7 Гараж 7 -3 19,09     3,25 22,34   8700
8 Гараж 8 -3 18,43     3,15 21,58   ПРОДАДЕН
9 Гараж 9 -3 17,51     2,99 20,50   8100
10 Гараж 10 -3 19,21     3,28 22,49   8700
11 Гараж 11 -3 17,62     3,01 20,63   8100
12 Гараж 12 -3 18,02     3,09 21,11   ПРОДАДЕН
13 Гараж 13 -3 18,02     3,09 21,11   8200
14 Гараж 14 -3 18,02     3,09 21,11   8200
15 Гараж 15 -3 17,68     3,02 20,70   8100
16 Гараж 16 -3 18,72     3,19 21,91   8500
17 Гараж 17 -3 18,72     3,19 21,91   8500
18 Гараж 18 -3 18,02     3,09 21,11   8200
19 Гараж 19 -3 17,97     3,07 21,04   8200
20 Гараж 26 -3 17,86     3,04 20,90   8200
21 Гараж 20 -2 19,42     3,44 22,86   ПРОДАДЕН
22 Гараж 21 -2 18,02     3,19 21,21   ПРОДАДЕН
23 Гараж 22 -2 18,02     3,19 21,21   ПРОДАДЕН
24 Гараж 23 -2 17,99     3,18 21,17   ПРОДАДЕН
25 Гараж 24 -2 17,14     3,04 20,18   ПРОДАДЕН
26 Гараж 25 -2 18,21     3,22 21,43   ПРОДАДЕН
27 Ателие -2 23,83     4,20 28,03   ПРОДАДЕН
28 Гараж 27 -2 18,43     3,27 21,70   ПРОДАДЕН
29 Гараж 28 -2 17,51     3,10 20,61   ПРОДАДЕН
30 Гараж 29 -2 19,09     3,38 22,47   ПРОДАДЕН
31 Гараж 30 -2 19,11     3,38 22,49   ПРОДАДЕН
32 Гараж 31 -2 17,62     3,12 20,74   ЗАПАЗЕН
33 Гараж 32 -2 18,02     3,19 21,21   ПРОДАДЕН
34 Гараж 33 -2 18,02     3,19 21,21   ПРОДАДЕН
35 Гараж 34 -2 18,02     3,19 21,21   ПРОДАДЕН
36 Гараж 35 -2 18,02     3,19 21,21   ПРОДАДЕН
37 Гараж 36 -2 18,72     3,31 22,03   8500
38 Гараж 37 -2 18,72     3,31 22,03   8500
39 Гараж 38 -2 18,02     3,19 21,21   8200
40 Гараж 39 -2 18,13     3,21 21,34   8300
41 Гараж 40 -2 17,88     3,16 21,04   ПРОДАДЕН
42 Апартамент 1 -1 47,83   4,08 11,13 63,04 дневна - столова, спалня, кухня, външен склад, коридор, баня с тоалетна и тераса ПРОДАДЕН
43 Апартамент 2 -1 59,74   3,81 13,75 77,30 дневна - столова, спалня, кухня, външен склад, коридор, баня с тоалетна и тераса ПРОДАДЕН
44 Апартамент 3 -1 90,78     20,19 110,97 дневна - столова, две спални, кухня, вътрешен склад, коридор, баня с тоалетна и тераса ПРОДАДЕН
45 Апартамент 4 -1 72,85     16,21 89,06 дневна - столова, две спални, кухня, вътрешен склад, коридор, баня с тоалетна и тераса ПРОДАДЕН
46 Апартамент 5 -1 59,93     13,33 73,26 дневна - столова, спалня, кухня, вътрешен склад, коридор, баня с тоалетна и тераса ПРОДАДЕН
47 Гараж 41 -1 18,94     3,39 22,33   ПРОДАДЕН
48 Гараж 42 -1 17,62     3,16 20,78   ПРОДАДЕН
49 Гараж 43 -1 18,02     3,22 21,24   ПРОДАДЕН
50 Гараж 44 -1 18,02     3,22 21,24   ПРОДАДЕН
51 Гараж 45 -1 17,99     3,22 21,21   ПРОДАДЕН
52 Гараж 46 -1 18,00     3,22 21,22   ПРОДАДЕН
53 Гараж 47 -1 18,72     3,34 22,06   ПРОДАДЕН
54 Гараж 48 -1 18,72     3,34 22,06   8800
55 Гараж 49 -1 18,02     3,22 21,24   ПРОДАДЕН
56 Гараж 50 -1 18,49     3,31 21,80   ПРОДАДЕН
57 Апартамент 6 1 47,83   6,37 11,53 65,73 дневна - столова, спалня, кухня, външен склад, коридор, баня с тоалетна и тераса

ПРОДАДЕН

58 Апартамент 7 1 59,74     13,43 73,17 дневна - столова, спалня, кухня, вътрешен склад, коридор, баня с тоалетна и тераса ПРОДАДЕН
59 Апартамент 8 1 90,78     20,41 111,19 дневна - столова, две спални, кухня, вътрешен склад, коридор, баня с тоалетна и тераса ПРОДАДЕН
60 Апартамент 9 1 72,85     16,37 89,22 дневна - столова, две спални, кухня, вътрешен склад, коридор, баня с тоалетна и тераса ПРОДАДЕН
61 Апартамент 10 1 59,93     13,47 73,40 дневна - столова, спалня, кухня, вътрешен склад, коридор, баня с тоалетна и тераса ПРОДАДЕН
62 Апартамент 11 1 76,87   6,60 18,08 101,55 дневна - столова, две спални, кухня, външен склад, коридор, баня с тоалетна и тераса ПРОДАДЕН
63 Апартамент 12 1 50,24 10,24   12,75 73,23 дневна - столова, спалня, кухня, вътрешен склад, коридор, баня с тоалетна и веранда ПРОДАДЕН
64 Апартамент 13 1 73,26 23,57   19,86 116,69 дневна - столова, две спални, кухня, вътрешен склад, коридор, баня с тоалетна и веранда ПРОДАДЕН
65 Магазин 1 61,43     13,76 75,19   ПРОДАДЕН
66 Апартамент 14 2 47,83   3,01 12,75 63,59 дневна - столова, спалня, кухня, външен склад, коридор, баня с тоалетна и тераса ПРОДАДЕН
67 Апартамент 15 2 59,74     15,47 75,21 дневна - столова, спалня, кухня, вътрешен склад, коридор, баня с тоалетна и тераса ПРОДАДЕН
68 Апартамент 16 2 90,78     23,52 114,30 дневна - столова, две спални, кухня, вътрешен склад, коридор, баня с тоалетна и тераса ПРОДАДЕН
69 Апартамент 17 2 72,85     18,86 91,71 дневна - столова, две спални, кухня, вътрешен склад, коридор, баня с тоалетна и тераса ПРОДАДЕН
70 Апартамент 18 2 59,88     15,52 75,40 дневна - столова, спалня, кухня, вътрешен склад, коридор, баня с тоалетна и тераса ПРОДАДЕН
71 Апартамент 19 2 47,93   2,92 12,54 63,39 дневна - столова - кухня, кът за спалня, външен склад, коридор, баня с тоалетна и тераса ПРОДАДЕН
72 Апартамент 20 2 58,43     14,85 73,28 дневна - столова, спалня, кухня, вътрешен склад, коридор, баня с тоалетна и тераса ПРОДАДЕН
73 Апартамент 21 2 59,84     15,21 75,05 дневна - столова, спалня, кухня, вътрешен склад, коридор, баня с тоалетна и тераса


ПРОДАДЕН

74 Апартамент 22 2 76,33     19,40 95,73 дневна - столова, две спални, кухня, вътрешен склад, коридор, баня с тоалетна и тераса ПРОДАДЕН
75 Апартамент 23 2 72,97     18,54 91,51 дневна - столова, две спални, кухня, вътрешен склад, коридор, баня с тоалетна и тераса ПРОДАДЕН
76 Апартамент 24 2 59,84     15,21 75,05 дневна - столова, спалня, кухня, вътрешен склад, коридор, баня с тоалетна и тераса ПРОДАДЕН
77 Апартамент 25 3 47,83   3,01 12,75 63,59 дневна - столова, спалня, кухня, външен склад, коридор, баня с тоалетна и тераса ПРОДАДЕН
78 Апартамент 26 3 59,74     15,47 75,21 дневна - столова, спалня, кухня, вътрешен склад, коридор, баня с тоалетна и тераса ПРОДАДЕН
79 Апартамент 27 3 90,78     23,52 114,30 дневна - столова, две спални, кухня, вътрешен склад, коридор, баня с тоалетна и тераса ПРОДАДЕН
80 Апартамент 28 3 72,85     18,86 91,71 дневна - столова, две спални, кухня, вътрешен склад, коридор, баня с тоалетна и тераса ПРОДАДЕН
81 Апартамент 29 3 59,88     15,52 75,40 дневна - столова, спалня, кухня, вътрешен склад, коридор, баня с тоалетна и тераса ПРОДАДЕН
82 Апартамент 30 3 47,93   2,92 12,54 63,39 дневна - столова - кухня, кът за спалня, външен склад, коридор, баня с тоалетна и тераса ПРОДАДЕН
83 Апартамент 31 3 58,43     14,85 73,28 дневна - столова, спалня, кухня, вътрешен склад, коридор, баня с тоалетна и тераса ПРОДАДЕН
84 Апартамент 32 3 59,84     15,21 75,05 дневна - столова, спалня, кухня, вътрешен склад, коридор, баня с тоалетна и тераса ПРОДАДЕН
85 Апартамент 33 3 76,33     19,40 95,73 дневна - столова, две спални, кухня, вътрешен склад, коридор, баня с тоалетна и тераса ПРОДАДЕН
86 Апартамент 34 3 72,97     18,54 91,51 дневна - столова, две спални, кухня, вътрешен склад, коридор, баня с тоалетна и тераса ПРОДАДЕН
87 Апартамент 35 3 59,84     15,21 75,05 дневна - столова, спалня, кухня, вътрешен склад, коридор, баня с тоалетна и тераса ПРОДАДЕН
88 Апартамент 36 4 47,83   3,01 12,75 63,59 дневна - столова, спалня, кухня, външен склад, коридор, баня с тоалетна и тераса

ПРОДАДЕН

89 Апартамент 37 4 59,74     15,47 75,21 дневна - столова, спалня, кухня, вътрешен склад, коридор, баня с тоалетна и тераса ПРОДАДЕН
90 Апартамент 38 4 90,78     23,52 114,30 дневна - столова, две спални, кухня, вътрешен склад, коридор, баня с тоалетна и тераса ПРОДАДЕН
91 Апартамент 39 4 72,85     18,86 91,71 дневна - столова, две спални, кухня, вътрешен склад, коридор, баня с тоалетна и тераса ПРОДАДЕН
92 Апартамент 40 4 59,88     15,52 75,40 дневна - столова, спалня, кухня, вътрешен склад, коридор, баня с тоалетна и тераса ПРОДАДЕН
93 Апартамент 41 4 47,93   2,92 12,54 63,39 дневна - столова - кухня, кът за спалня, външен склад, коридор, баня с тоалетна и тераса ПРОДАДЕН
94 Апартамент 42 4 58,43     14,85 73,28 дневна - столова, спалня, кухня, вътрешен склад, коридор, баня с тоалетна и тераса ПРОДАДЕН
95 Апартамент 43 4 59,84     15,21 75,05 дневна - столова, спалня, кухня, вътрешен склад, коридор, баня с тоалетна и тераса ПРОДАДЕН
96 Апартамент 44 4 76,33     19,40 95,73 дневна - столова, две спални, кухня, вътрешен склад, коридор, баня с тоалетна и тераса ПРОДАДЕН
97 Апартамент 45 4 72,97     18,54 91,51 дневна - столова, две спални, кухня, вътрешен склад, коридор, баня с тоалетна и тераса ПРОДАДЕН
98 Апартамент 46 4 59,84     15,21 75,05 дневна - столова, спалня, кухня, вътрешен склад, коридор, баня с тоалетна и тераса ПРОДАДЕН
99 Апартамент 47 5 47,83   3,01 12,75 63,59 дневна - столова, спалня, кухня, външен склад, коридор, баня с тоалетна и тераса ПРОДАДЕН
100 Апартамент 48 5 59,74     15,47 75,21 дневна - столова, спалня, кухня, вътрешен склад, коридор, баня с тоалетна и тераса ПРОДАДЕН
101 Апартамент 49 5 90,78     23,52 114,30 дневна - столова, две спални, кухня, вътрешен склад, коридор, баня с тоалетна и тераса ПРОДАДЕН
102 Апартамент 50 5 72,85     18,86 91,71 дневна - столова, две спални, кухня, вътрешен склад, коридор, баня с тоалетна и тераса ПРОДАДЕН
103 Апартамент 51 5 59,88     15,52 75,40 дневна - столова, спалня, кухня, вътрешен склад, коридор, баня с тоалетна и тераса ПРОДАДЕН
104 Апартамент 52 5 47,93   2,92 12,54 63,39 дневна - столова - кухня, кът за спалня, вътрешен склад, коридор, баня с тоалетна и тераса ПРОДАДЕН
105 Апартамент 53 5 58,43     14,85 73,28 дневна - столова, спалня, кухня, вътрешен склад, коридор, баня с тоалетна и тераса ПРОДАДЕН
106 Апартамент 54 5 59,84     15,21 75,05 дневна - столова, спалня, кухня, вътрешен склад, коридор, баня с тоалетна и тераса ПРОДАДЕН
107 Апартамент 55 5 76,33     19,40 95,73 дневна - столова, две спални, кухня, вътрешен склад, коридор, баня с тоалетна и тераса ПРОДАДЕН
108 Апартамент 56 5 72,97     18,54 91,51 дневна - столова, две спални, кухня, вътрешен склад, коридор, баня с тоалетна и тераса ПРОДАДЕН
109 Апартамент 57 5 59,84     15,21 75,05 дневна - столова, спалня, кухня, вътрешен склад, коридор, баня с тоалетна и тераса ПРОДАДЕН
110 Апартамент 58 6 47,83   3,41 12,80 64,04 дневна - столова, спалня, кухня, външен склад, коридор, баня с тоалетна и тераса ПРОДАДЕН
111 Апартамент 59 6 59,74     15,47 75,21 дневна - столова, спалня, кухня, вътрешен склад, коридор, баня с тоалетна и тераса ПРОДАДЕН
112 Апартамент 60 6 70,65 17,99 3,41 21,40 113,48 дневна - столова, три спални, кухня, външен склад, коридор, баня с тоалетна и тераса ПРОДАДЕН
113 Апартамент 61 6 81,11 27,19   25,00 133,30 дневна - столова, две спални, кухня, вътрешен склад, коридор, баня с тоалетна и тераса ПРОДАДЕН
114 Апартамент 62 6 48,65   6,24 13,36 68,25 дневна - столова - кухня, кът за спалня, външен склад, коридор, баня с тоалетна и тераса ПРОДАДЕН
115 Апартамент 63 6 86,43     21,96 108,39 дневна - столова, две спални, кухня, вътрешен склад, коридор, баня с тоалетна и тераса ПРОДАДЕН
116 Апартамент 64 6 59,84     15,21 75,05 дневна - столова, спалня, кухня, вътрешен склад, коридор, баня с тоалетна и тераса ПРОДАДЕН
117 Апартамент 65 6 45,95 27,52   15,66 89,13 дневна - столова, спалня, кухня, вътрешен склад, коридор, баня с тоалетна и тераса ПРОДАДЕН
118 Апартамент 66 6 45,95 27,52   15,66 89,13 дневна - столова, спалня, кухня, вътрешен склад, коридор, баня с тоалетна и тераса ПРОДАДЕН
119 Апартамент 67 6 59,84     15,21 75,05 дневна - столова, спалня, кухня, вътрешен склад, коридор, баня с тоалетна и тераса ПРОДАДЕН
120 Апартамент 68 7 77,80   6,24 20,91 104,95 дневна - столова, две спални, кухня, външен склад, коридор, баня с тоалетна и тераса ПРОДАДЕН
121 Апартамент 69 7 80,46 32,37 6,46 26,04 145,33 дневна - столова, три спални, кухня, външен склад, коридор, баня с тоалетна и тераса ПРОДАДЕН
122 Апартамент 70 7 75,47 28,23   23,38 127.08 дневна - столова, две спални, кухня, вътрешен склад, коридор, баня с тоалетна и тераса ПРОДАДЕН
123 Апартамент 71 7 86,86     22,07 108,93 дневна - столова, две спални, кухня, вътрешен склад, коридор, баня с тоалетна и тераса ПРОДАДЕН
124 Апартамент 72 7 73,77 27,73   22,82 124,32 дневна - столова, две спални, кухня, вътрешен склад, коридор, баня с тоалетна и тераса ПРОДАДЕН
125 Апартамент 73 7 73,77 27,73   22,82 124,32 дневна - столова, две спални, кухня, вътрешен склад, коридор, баня с тоалетна и тераса ПРОДАДЕН
126 Апартамент 74 8 47,83   3,41 12,80 64,04 дневна - столова, спалня, кухня, външен склад, коридор, баня с тоалетна и тераса

ПРОДАДЕН

127 Апартамент 75 8 244,40 62,23   61,33 367,93 дневна - столова, три спални, кухня, вътрешен склад, коридор, баня с тоалетна и тераса ПРОДАДЕН
128 Апартамент 76 8 47,09 27,82   15,99 90,90 дневна - столова, спалня, кухня, вътрешен склад, коридор, баня с тоалетна и тераса ПРОДАДЕН
129 Апартамент 77 8 46,32 28,64   15,92 90,88 дневна - столова, спалня, кухня, вътрешен склад, коридор, баня с тоалетна и тераса ПРОДАДЕН