Условия за продажба

"Елина АД“ ЕООД дава възможност за различни начини на плащане, съобразени с потребностите на клиента и неговите възможности.

Предлагаме Ви няколко схеми за плащане, но имайте предвид, че тези схеми може да се модифицират в зависимост на вашите нужди.

СХЕМИ НА ПЛАЩАНЕ:

І.
- 30 % (двадесет процента) от продажната цена по договора - при подписването на предварителен договор.

- 30 % (тридесет процента) от продажната цена по договора - в 7 /седем/ дневен срок от полагане на плоча над обекта / апартамента.

- 30 % (тридесет процента) от продажната цена по договора - в 7 /седем/ дневен срок след завършване на покрива (Акт-образец № 14 )

- 10 % (двадесет процента) от продажната цена по договора - в 7 /седем/ дневен срок след завършване на строежа (Акт-образец № 15).
 

ІІ.
- 30 % (двадесет процента) от продажната цена по договора - при подписването на предварителен договор.

- 70 % (осемдедесет процента) от продажната цена по договора, разделени на 7 /седем/ равни месечни вноски, платими по договорка.

ІІІ.
При плащане на цялата сума до 1 (един) месец от подписване на предварителния договор, отстъпка от цената.

ІV.
Даваме възможност за плащане чрез осигурено банково кредитиране.