За нас

Елина АД ЕООД е успешна и динамично развиваща се компания с дългогодишен опит в инвестиционната дейност, строителството на ваканционни, жилищни и промишлени обекти, както и управлението на висококатегорийни апарт комплекси и жилищни сгради.

Компанията е специализирана и в областта на туристическото обслужване. Фирмата работи успешно на международния и българския туристически пазари.

Предмет на дейност

Предметът на дейност на компанията може да се обобщи в следните категории:

Корпоративната философия на компанията е водена от идеите за:

Концепция

Нашата фирмената философия е насочена към усъвършенстването на качеството с цел максимално удовлетворяване потребителските нужди на нашите настоящи и бъдещи клиенти чрез прилагане на нови съвременни технологии за изпълнение на СМР, модерни практики по ефективно управление на човешките ресурси, както и постоянно подобряване на Системите за управление.

За постигане на устойчиво качество, ръководството на компанията насочва усилията си към прилагане на съвременни методи за управление на качеството като гаранция за удовлетворяване на потребителите, непрекъснато обучение на персонала и разработване на системи за мотивация с цел повишаване на квалификацията му.

В областта на околната среда компанията работи в съответствие с приложимите изисквания на законодателството на Р. България в областта на околната среда с корпоративните изисквания.

В областта на безопасността и здравето компанията следи за поддържането на състоянието на работните места, процеси и оборудване в съответствие с изискванията на законодателството в Р. България и водещи световни стандарти, държи на високото ниво на техническа обезпеченост на аварийните съоръжения, подготовката на персонала и усъвършенстването на способностите му за недопускане или ограничаване на аварийните ситуации.

Нашият екип

Галина Нефтянова

Управител (+359) 042608 015 headoffice@elinabg.com

Станислава Василева

Мениджър хотели (+359) 042 611 843 hotelmanager@elinabg.com

адв. Адриана Станковска

Юрист (+359) 042 611 834 a.stankovska@tivamex.com

Елияна Колева

Офис координатор (+359) 42 608 015 info@elinabg.com

Виолета Иванова

Маркетинг и продажби (+359) 042 611 843 marketing@elinabg.com

Сава Нефтянов

Мениджър - Стр. дейност (+359) 042 611 826 sava@elinabg.com

Милен Владев

Технически ръководител (+359) 042 611 841 m.vladev@elinabg.com

Желязко Желязков

Сътрудник ПТО (+359) 042 611 841 z.zhelyazkov@elinabg.com